REKLAMÁCIÓ / CSERE - Shoozers

REKLAMÁCIÓ / CSERE - Shoozers

(1) A fogyasztó a reklamációs igényét írásos formában köteles benyújtani az eladó címén, vagy e-mailen keresztül az info@shoozers.eu e-mail címre a jótállási időn belül, amely 24 hónap, amennyiben nem volt különleges megegyezés. A jótállási idő a termék kézhezvételétől számítódik a fogyasztó által, vagy a termék üzembe helyezésétől, amennyiben az üzembe helyezés feltétele szakértő jelenléte és amennyiben a fogyasztó megrendelte ezt a szolgáltatát legkésőbb 3 héten belül a termék megvásárlásától számítva, valamint megfelelően és időben biztosítja a szükséges együttműködést a szolgáltatás teljesítéséhez. Amennyiben a fogyasztó ezen feltételeket nem teljesíti, a jótállási idő a termék kézhezvételétől számítódik.

(2) A fogyasztó a reklamáció igénylésénél köteles bemutatni az eladónak az eredeti számlát és a jótállási jegyet (amennyiben tartozik a termékhez). Valamint az eladó nem veszi át a reklamált terméket, amennyiben szennyezett, vagy a normálistól eltérő használat jeleit mutatja.

(3) Az eladó felelős azokért a hibákért, amelyeket az eladott árukon talál, amikor a fogyasztó átveszi, valamint azokért a hibákért, amelyek az áru átvételét és használatát követően jelentkeznek a garanciális időszak alatt.

(4) Az eladó nem felelős olyan hibákért, amelyeket elsősorban mechanikai sérülések, elkerülhetetlen események – természeti katasztrófa, helytelen kezelés – okoznak a használati és szokásos használati utasításokkal ellentétben, különleges esetekben, ha ez az ügy természetéből és illetéktelen személyek beavatkozásából következik, vagy bármilyen egyéb nem szakszerű kezelés esetén.

(5) Az eladó köteles haladéktalanul, összetett esetekben legkésőbb a panasz keltétől számított 3 munkanapon belül meghatározni a panasz kezelésének módját, indokolt esetben, különösen ha az áruk állapotának komplex műszaki értékelésére van szükség, legkésőbb 30 napon belül a panasz bejelentésétől. A panaszkezelésről telefonon vagy írásban, e-mailben értesítik a fogyasztót. A panaszkezelés nem tarthat tovább 30 napnál, a reklamált áruknak az eladó részére történő kézbesítésétől számítva. A panaszkezelési határidő lejárta után a fogyasztónak jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől, vagy joga van az árut új árura cserélni. (6) Ha a fogyasztó a vásárlástól számított első 12 hónapon belül panaszt nyújt be az árukkal kapcsolatban, akkor az eladó elutasítással kizárólag szakmai megítélés alapján kezelheti az igényt; A szakmai értékelés eredményétől függetlenül a vevőtől nem követelhető meg a szakmai értékelés költségeinek vagy a szakmai értékeléssel kapcsolatos egyéb költségeknek a megfizetése.

(7) Ha a fogyasztó a vásárlást követő 12 hónapon belül panaszt tesz, és az eladó elutasítja, a panaszt kezelő személy köteles a panasz kezeléséről szóló dokumentumban megadni, hogy a vevő kinek küldheti el az árut szakmai elbírálás céljából.
(8) Kijavítható hiba esetén a fogyasztónak joga van ingyenesen, időben és megfelelően kijavíttatni. Az eladó köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül megszüntetni.
(9) Olyan hiba esetén, amelyet nem lehet orvosolni, és amely megakadályozza a termék hibátlan tárgyként történő megfelelő használatát, a fogyasztónak joga van kicserélni a terméket, vagy elállhat az adásvételi szerződéstől. Ugyanezek a jogok a kijavítható hibák esetén a fogyasztót illetik meg, de ha a fogyasztó a hiba javítás utáni megismétlődése vagy nagyobb számú hiba miatt nem tudja megfelelően használni a terméket. A javítás után megismétlődő hiba akkor tekinthető annak, ha ugyanaz a hiba lép fel, mint a jótállási idő alatt legalább kétszer elhárított hiba. Nagyszámú hibának az számít, ha az árunak egyszerre legalább három javítható hibája van, amelyek mindegyike akadályozza az áru megfelelő használatát.
(10) A panasz benyújtásakor az eladó köteles a fogyasztó számára visszaigazolást kiadni, valamint írásban kiállítani a panasz kezeléséről a panasz keltétől számított 30 napon belül. A panasztétel eredményéről a vevőt a panasztételi eljárás befejezése után azonnal, e-mailben, ill. telefonon, és egyidejűleg e-mailben vagy az áruval együtt eljuttatják neki a panaszprotokoll egy példányát.

REKLAMÁCIÓ: A panasznyomtatványt, melyet szükséges az áruval és a számlával együtt elküldeni, erre a linkre kattintva találja meg. Az árut a következő címre küldje vissza: Epadia Store s. r. o., Rybničná 40/F, 831 06 Bratislava, Slovenská republika.

 

CSERE: A cserenyomtatványt, melyet szükséges az áruval és a számlával együtt elküldeni, erre a linkre kattintva találja meg. Az árut a következő címre küldje vissza: Epadia Store s. r. o., Rybničná 40/F, 831 06 Bratislava, Slovenská republika.

SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS: A szerződéstől való elálláshoz szükséges nyomtatványt, melyet szükséges az áruval és a számlával együtt elküldeni, erre a linkre kattintva találja meg. Az árut a következő címre küldje vissza: Epadia Store s. r. o., Rybničná 40/F, 831 06 Bratislava, Slovenská republika.